Matèries primeres
SIMAT treballa amb la millor selecció de matèries primeres, totes elles de proveïdors contrastats i amb total traçabilitat.
Totes les matèries primeres són controlades de forma exhaustiva, segons els paràmetres fixats pel Departament de Qualitat i les diferents normatives vigents.
Control de qualitat
Tots els productes fabricats per SIMAT han passat per estrictes controls de qualitat, sobretot pel que fa a:
– Característiques organolèptiques
– Proves d’envelliment
– Proves de fluïdesa
– Proves d’oxidació
– Proves de densitat
Procés de producció
SIMAT formula els seus productes en funció dels requeriments del client i producte final, barrejant i aglomerant amb un avançat sistema de granulació.
El sistema d’aglomerat i assecat en continu confereix als productes de SIMAT unes característiques especialment pensades per al seu ús en màquines automàtiques de vending i dispensing al Food Service.
El domini i control de la tecnologia de l’aglomerat enfocada al vending ha estat desenvolupat pel departament tècnic de SIMAT, que aporta una experiència única en el sector.
Higiene i seguretat de les instal·lacions
SIMAT disposa d’unes modernes instal·lacions en què primen la higiene i la seguretat alimentària.
SIMAT està certificada ISO 9001: 2008.
Medi ambient
SIMAT és una empresa socialment responsable i preocupada per la conservació del medi ambient.
SIMAT està donada d’alta en Ecoembes i té contractes amb empreses de recollida de residus de cartró i subproductes.
Control i Seguretat Alimentària
Simat participa en el projecte INNOÀPAT del programa AUTENFOOD cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu Regional (FEDER).
Dins l’objectiu del Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020:
Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
“L’objectiu de Simat és establir un sistema d’identificació de matèries primeres i de quantificació dels components principals dels productes comercialitzats del mon del vending. Això es duu a terme a partir de la tecnologia d’espectrometria d’infraroig proper (NIR). Aquest sistema contribueix en la identificació de possibles fraus alimentaris.
Les matèries primeres contemplades són llets en pols, sèrums làctics en pols, lactoses, sucres, cafès i cacaus. Els productes acabats que s’estudien són llets aglomerades, preparats làctic i begudes de cacau en pols”.
Aquest estudi ha permès implantar com a control de qualitat, protocols d’autenticació mitjançant la identificació i quantificació de les diferents matèries primeres utilitzades en la fabricació dels productes i els seus components principals, així com establir un sistema d’avaluació de producte acabat per oferir garanties de qualitat al llarg de tot el procés de fabricació.
El suport financer per a la realització d’aquest projecte ha estat del 70%.