INFORMACIÓ GENERAL
Per donar compliment a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web www.simat.es on flueixen tots els dominis propietat de SIMAT.
Titular: Preparats Alimentaris Simat SL
Codi d’Identificació Fiscal: B58619685
Dades d’inscripció registral: R.M.B. F.011, T.10490, L.594, Secc.3ª, H. 9743, INS. 1ª
Adreça: C. Progrés s/n – Pol. Industrial Camp de la Serra. 08781 Els Hostalets de Pierola. Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 712 311
Fax: 937 712 327
E-mail: sac@leadfs.com

COPYRIGHT
© Preparats Alimentaris Simat SL 2009. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els spots, els fotogrames, les animacions, els texts i el seu codi font. Els titulars dels esmentats drets es reserven les accions legalment oportunes per rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre els esmentats continguts.

El nom « Preparats Alimentaris Simat » és una marca legalment registrada. Tant SIMAT com Lead Food Service, les seves principals denominacions i codis visuals estan protegits. Queda absolutament prohibida la utilització de la mateixa sense l’autorització expressa i per escrit dels seus legítims titulars registrals. Així mateix, queda totalment prohibit establir links o enllaços d’hipertext directament amb qualsevol contingut del lloc web sense autorització per escrit de Preparats Alimentaris Simat.

CLAUSULA DE PRIVACITAT
Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractats en un fitxer titularitat de Preparats Alimentaris Simat SL, amb CIF B58619685 amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant emplenament i tramesa del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Preparats Alimentaris Simat SL. L’Usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a Preparats Alimentaris Simat SL, amb adreça a:
C. Progrés s/n – Pol. Industrial Camp de la Serra. 08781 Els Hostalets de Pierola. Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 712 311
O través d’un correu a marketing@leadfs.com

SIMAT es compromet a vetllar per la seguretat de la informació que ens faciliti l’usuari per poder subministrar informacions relatives al grup SIMAT sobre els nostres productes i serveis.

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades.